Jan "Myslnik" Herman

Archiwum artykułów

2012-02-05 17:33

Każdy kryzys kiedyś się kończy?

Wysłuchałem w ostatnich tygodniach kilkudziesięciu fachowców od ekonomii zwanej przeze mnie podręcznikową albo Fenicjum (bo taki sposób myślenia zapoczątkowali kupcy śródziemnomorscy, a w ślad za nimi klasycy ekonomii podręcznikowej).   U podłoża dysput, jakie obserwowałem, leży...
2012-01-25 08:40

Nalot dywanowo-lawinowy. Czyli o polityce

Na strukturę społeczną w mojej „redakcji” składają się – wg kryterium usytuowania w hierarchii „efektywności interesów własnych względem interesów obcych” – następujące warstwy (licząc od najsłabszych): 1.    Outsiderzy – to ci, którzy nawet jeśli dostaną „wędkę” – spieniężą ją...
2012-01-24 18:43

@ ACTA a prawa autorskie @

Nie mam żadnych wątpliwości, że w sprawie ACTA nie są najważniejsze ani prawa autorskie (a właściwie interesy lobbystów-producentów żyjących z cudzej twórczości), ani przestępczość zwana piractwem internetowym. Jeśli miałem jakieś wątpliwości – zniknęły one po lekturze polsko- i...
2012-01-22 07:50

Prywatyzacja państwa?

Pośród medialnej „bieżączki” nie zauważamy, że dokonuje się ostatni właściwie akt dobijania demokracji: to, co stanowi o istocie Państwa wymyka się zupełnie spod jakiejkolwiek kontroli: obywatelskiej, medialnej, parlamentarnej. W tej niejasnej rozgrywce rola Premiera, będącego konstytucyjnie...
2012-01-18 21:29

Polityczna drżączka poraźna

Paralysis agitans, słabość zwana dziś chorobą Parkinsona, to wg słowników samoistna, powoli postępująca, zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego, należąca do chorób układu pozapiramidowego. Choroba dotyczy 1% populacji ludzi między 40-tym a 60-tym rokiem życia, ale zdarza się również...
2012-01-14 08:18

Chińczycy schodzą na psy

Będzie trochę teoryzowania na temat wariactwa chińskiej młodzieży na tle gadgetów Apple. Media donoszą: Zgromadzony przed pekińskim Apple Store 500-osobowy tłum zdenerwował się na wieść o tym, że premiera smartfonu została przesunięta na inny dzień. Większość z czekających to były ponoć...
2012-01-13 09:11

Nowomownik. Okiem Środkowity

Trzy nowinki słownikowo-językowe ostatnich lat, doświadczone na jawie i internetowo, podobają mi się bardzo w ostatnich czasach: epitet „wykształciuch”, oznaczający żerownika niby-salonów nie będącego jednak w stanie sprostać ideałom inteligenckiego powołania, wprowadzony jeszcze przez Romana...
2012-01-12 16:39

Sąd nad stanem wojennym

Właśnie słucham – szeroko rozdziawiając gębę, oczy i uszy – ustnego uzasadnienia wyroku wobec Eugenii Kempary, Stanisława Kani, Czesława Kiszczaka. Z każdą chwilą mam coraz pełniejszą świadomość, że na podstawie takiego uzasadnienia można będzie skazać każdą grupę spośród elity władzy, która...
2012-01-11 08:45

Giełda - spekulacja czy inwestycja. Tło w roli głównej

Istotą giełdy – np. towarowej – jest nagromadzenie w jednym powszechnie dostępnym miejscu możliwie najpełniejszej informacji rynkowej (ile towaru, jakiego, po jakiej cenie, w jakim terminie, na jakich warunkach szczegółowych), jak też nieskomplikowanej możliwości szybkiego dokonywania transakcji....
2012-01-10 07:36

Jaki kraj taki Dreyfus

Polskę z Francją wiele łączy: w obu tych krajach zawsze łatwo jest znaleźć rewolucyjnego, straceńczego ducha i równie łatwo jest stworzyć dobry klimat dla podłości i małości. Francja dała światu aż cztery podejścia do demokratyzacji, uosabiane przez Komunę Paryską, uważaną za ostatnią rewolucję...

Wyszukiwanie

Kontakty

Pasje-moje