Jan "Myslnik" Herman

Wielki Arbitraż

2010-08-31 14:59

 

 

Wprowadza się powszechną instytucje Kontrasygnaty Sołtysowskiej dla wszelkich funkcji publicznych nie pochodzących z wyborów powszechnych.

 

Dyrektorzy, prezesi (w tym prywatnych przedsiębiorstw), naczelnicy, kierownicy – i wszyscy podobni, powinni uzyskać specjalną kontrasygnatę od Sołtysów, w których kompetencjach jest ich funkcja. Owe kompetencje można ustalić zasięgiem terytorialnym albo w inny sposób.

 

Grupa kontrasygnujących Sołtysów – to Arbitraż Mały. Funkcjonuje on nie tylko jako organ kontrasygnujący funkcje niewybieralne, ale też jako pierwsza instancja w sporach „zahaczajacych” o te funkcje, jako osobliwy Sąd Polubowny. Zbierający się doraźnie, kiedy jest taka potrzeba.

 

Warto rozważyć dla tego przypadku instytucję Multi-Swojszczyzny: jeśli przedsiębiorstwo ma znaczenie regionalne, to Swojszczyzna dla prezesa wyłącznie w miejscu zamieszkania może się okazać zbyt „słaba”.

 

Wielkim Arbitrażem nazwijmy samą formułę Kontrasygnaty Sołtysowskiej obejmującą Sądy Polubowne i Multi-Swojszczyznę.

 

 

Wyszukiwanie

Kontakty

Pasje-moje

Tematy do dyskusji: Wielki Arbitraż

Nie znaleziono żadnych komentarzy.