Jan "Myslnik" Herman

Siły specjalne

2010-08-31 14:57

 

Każde nowoczesne Państwo wyposażone jest w Siły i Obiekty Specjalne. Poprzez nie prowadzone są działania ochronne wobec innych państw.

 

Założeniem jest, że gdyby wszystkie państwa świata były tak „urządzone” jak proponuje się w Ugodzie Sierpniowej, Siły i Obiekty Specjalne najprawdopodobniej nie byłyby potrzebne. Jednak są.

 

Siłami i Obiektami Specjalnymi zarządza Wielka Rada Sołtysowska, która – w trybie Public Collection – dokonuje wyborów Szefów Sił i Obiektów Specjalnych oraz określa ich Budżety. Dodatkowo określa listę ich zadań w postaci JEDYNEJ Dołączonej Ustawy Konstytucyjnej (DUK), stanowiącej integralny załącznik do Konstytucji, zatem podlegającej zaskarżaniu i kontroli w trybie Powództwa Konstytucyjnego.

 

Budżet Sił i Obiektów Specjalnych – łączny – nie może pod żadnym pozorem przekraczać 5% Budżetu Państwa.

 

W obszarze Sił i Obiektów Specjalnych niedopuszczalna jest żadna działalność komercyjna ani żadna działalność związkowa, społecznikowska, promocyjno-marketingowa. Wszelkie Kodeksy zawierają zapisy, na mocy których naruszenia prawa przez osoby funkcjonujące w ramach Sił i Obiektów Specjalnych mają dwukrotnie zwiększone zagrożenia karami przy popełnianiu dowolnego wykroczenia czy przestępstwa, dodatkowo powinna istnieć jawna procedura eliminacji przestępców z Sił i Obiektów Specjalnych.

 

Rozstrzyganie przestępstw kryminalnych popełnionych – ewentualnie – przez osoby funkcjonujące w ramach Sił i Obiektów Specjalnych zwolnione jest bezwarunkowo z tajemnicy służbowej i państwowej. Koszty związane z odtajnieniem ponosi winowajca (czyli skazany albo ten, kto pochopnie oskarżył).

 

Funkcjonowanie w ramach Sił i Obiektów Specjalnych opiera się wyłącznie na dobrowolności. Osoby tak funkcjonujące w żadnym aspekcie nie przestają być Obywatelami.

 

 

Wyszukiwanie

Kontakty

Pasje-moje

Tematy do dyskusji: Siły specjalne

Nie znaleziono żadnych komentarzy.